Khả năng truy cập

Báo cáo khả năng truy cập – Accessibility Statement

Chúng tôi cam kết mọi người đều có thể truy cập vào site chúng tôi một cách dễ dạng.

Trang DWHaNoi.com cùng hệ thống Daniel Wellington Global được tạo nên là dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả trang web của chúng tôi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để cải thiện khả năng truy cập và khả năng sử dụng của trang web hàng ngày để đảm bảo có thể cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất cho tất cả người dùng tìm đến chúng tôi.

Là một phần trong cam kết của chúng tôi về khả năng truy cập và khả năng sử dụng, chúng tôi hướng tới việc tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn về khả năng truy cập có liên quan (hiện tại là WCAG 2.1 AA) và chúng tôi thường xuyên thực hiện kiểm tra người dùng để đảm bảo rằng trang web của chúng tôi tương thích với các phiên bản gần đây của công nghệ hỗ trợ phổ biến.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các chức năng của trang web chúng tôi hay nếu bạn gặp sự cố với trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin nào vui lòng liên hệ với chúng tôi.